Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home
Linda de Veer FB
06-51243456
maart 08
BTW correctie (suppletie)

Per 1 januari jl. is een ondernemer verplicht om de Belastingdienst op de hoogte te brengen van onjuist of niet volledig ingediende BTW aangiften. Per 1 april a.s. is de ondernemer ook verplicht om BTW correcties middels het suppletieformulier van de Belastingdienst door te geven.

Tot 1 januari 2012 had de ondernemer al het recht om een BTW-suppletie in te dienen. Met ingang van 1 januari 2012 is dit verplicht. Indien in de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig BTW is aangegeven, is men verplicht dit bij de Belastingdienst kenbaar te maken middels een suppletie. Dit formulier kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/suppletie_omzetbelasting

Indien niet wordt voldaan aan de verplichting om BTW correcties te melden, riskeert men een boete van 100 procent.

maart 06
Controlethema fiscus bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Ieder jaar besteedt de fiscus extra aandacht aan een bepaald onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Dit jaar houdt de Belastingdienst extra in de gaten of de loongegevens goed ingevuld zijn. Uit steekproeven is namelijk gebleken dat belastingplichtigen met deze gegevens nogal eens de mist in gaan. Meestal door onwetendheid of slordigheid.

De aangifte inkomstenbelasting 2011 dient vóór 1 april 2012 door de Belastingdienst te zijn ontvangen, mits er geen uitstel voor het indienen van de aangifte is gevraagd. Inmiddels is de vooraf ingevulde aangifte weer beschikbaar. In de vooraf ingevulde aangifte zijn reeds de persoonlijke gegevens, loon en WOZ-waarde van de woning ingevuld. Deze dienen wel gecontroleerd te worden op juistheid.

februari 07
Verplichte notariële akte bij schenking aan kinderen vervallen

Wanneer u geld schenkt aan uw kind en het kind gebruikt dit geld voor de eigen woning, dan kan er onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 50.300.

Tot 1 januari 2012 moest van deze schenking een verplichte notariële akte worden opgemaakt. Deze verplichting is per 1 januari 2012 komen te vervallen. In de praktijk is gebleken dat de aangifte schenkbelasting voldoende is als signaal en controlemiddel voor de Belastingdienst. De overige voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling blijven wel van toepassing.

Zo moeten u en uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat u de schenking daadwerkelijk heeft betaald aan uw kind en uw kind moet kunnen aantonen dat hij/zij het geld ook daadwerkelijk gebruikt heeft voor de eigen woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

december 02
Tarieven en vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2012

Om enkele tegemoetkomingen aan de belastingbetalers te kunnen financieren, is besloten om de cijfers van de vrijgestelde bedragen in 2012 niet te indexeren. Daarnaast is de tariefschijf wanneer men in het hogere tarief valt, met €3.000,- verlaagd.

De jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting in 2012 zijn:
Kinderen € 5.030,-
Kinderen 18-35 jaar (eenmalig) € 24.144,- of
Kinderen 18-35 jaar (eenmalig), indien schenking wordt aangewend voor aankoop huis of studie € 50.300,-
Overige verkrijgers € 2.012,-

De vrijstellingen voor erfbelasting in 2012 zijn:
Partners € 603.600,-
Kinderen en kleinkinderen € 19.114,-
Zieke en gehandicapte kinderen € 57.342,-
Ouders € 45.270,-
Overige verkrijgers € 2.012,-

Voor zover er bedragen worden geschonken of geërfd boven deze vrijgestelde bedragen, zijn de volgende tarieven van toepassing.
€ 0 - € 115.708,-: Partners en kinderen 10% Kleinkinderen 18% Overige verkrijgers 30%
€ 115.708,- - en hoger: Partners en kinderen 20% Kleinkinderen 36% Overige verkrijgers 40%

oktober 01
Tijdelijke BTW-verlaging op verbouwingen

Het btw-tarief voor een verbouwing van een woning gaat tijdelijk omlaag van 19% naar 6%. De tariefsverlaging geldt voor de periode oktober 2010 tot juli 2011. Het kan voor u voordelig zijn om uw huis in deze periode te laten verbouwen. Houd daarbij rekening met de volgende voorwaarden:

•De woning moet minimaal 2 jaar in gebruik zijn.
•Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor arbeidsloon, niet voor materialen.
•Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor alle verbouwingswerkzaamheden.

Welke werkzaamheden komen voor het verlaagde tarief in aanmerking?
Een lijst met verbouwingswerkzaamheden die tijdelijk onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, kunt u vinden via de site van de Belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/actueel/10092901_tijdelijk_lagere_btw_verbouwingen.html#TopOfPage

 

Linda

september 22
Welcome to your Blog!

To begin using your site, click Create a Post under Blog Tools.

What is a Blog?

A Blog is a Web site designed to help you share information related to a particular subject area in the form of text, images, links, and other media such as video. Blogs can be used as team sites, news sites, journals, diaries, and more.

Blog posts usually consist of frequent short postings and are typically displayed in reverse chronological order (newest entries first). Blogs encourage site visitors to interact with one another by leaving comments on posts.

Blogs can be also be used as a team communication tool. Keep team members informed by providing a central place for links and relevant news.

 

 Over Linda de Veer

 

 

Mijn naam is Linda de Veer. In 1996 ben ik mijn fiscale carrière bij een rechtsvoorganger van PricewaterhouseCoopers (PWC) begonnen als consultant op de aangiftepraktijk. In de avonduren heb ik mijn studie HEAO Fiscale Economie en de Federatie Belastingadviseurs afgerond. Met deze kennis op zak, heb ik een flinke doorgroei gemaakt binnen PWC.
Mijn persoonlijke interesse in het erfrecht stamt al uit 2004. Binnen PWC ben ik mij toen gaan voegen bij de Estate Planners groep. Vanaf die periode ben ik, naast de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, de aangiften Erfbelasting (voorheen aangiften recht van successie) gaan verzorgen voor de kantoren in Zuid Nederland.

In 2010 ben ik als zelfstandig belastingadviseur van start gegaan. Vanaf 2010 tot heden heb ik een aantal accountants- en administratiekantoren op weg geholpen om nalatenschapsplanning bespreekbaar te maken bij hun cliënten. Het is geen onderwerp waar iemand dagelijks bij stil wil staan, maar waar toch aandacht aan besteed moet worden. Met een goed estate plan kunnen problemen voor de nabestaanden voorkomen worden. Maar het belangrijkste is dat u uw nalatenschap naar eigen inzicht kan regelen. Hier kan ik u op een professionele, heldere en integere manier bij helpen. Want uw nalatenschap is onze zorg!